Valg Bø eldreråd i perioden 2023 -2027 Det skal velges Eldreråd for Bø kommune i perioden 2023 -2027.

Bø kommune ber om forslag på kandidater til Bø Eldreråd.

Det skal velges fem medlemmer hvor flertallet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.

Hvert kjønn skal som følge av kommunelovens bestemmelser være representert med minst 40%.

Varamedlemmer skal være i nummerert rekkefølge.

Vi ber om at forslag sendes til post@boe.kommune.no, eller til

 

Bø kommune  

Veaveien 50

8475 Straumsjøen

 

innen fredag 3.november d.å. Bø kommune ønsker å gjennomføre valg av Bø Eldreråd som sak i kommunestyret torsdag 9.november d.å.