Utforsking i matematikken i 6.klasse

Kibikk 2

Hvor stor er en kubikk-meter, hvor mye er det plass til inni den, er det plass til flere enn en elev? Det ville 6. klasse finne ut av.