Tirsdagstreff

Det er koselig å spise sammen

Bø kommune arrangerer Tirsdagstreff hver tirsdag kl 12.30 i kantina på Bøheimen. Tilbudet er til eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Det blir:

  • Skyss til og fra

  • Middag

  • Sosialt samvær

 

Egenandel på skyss er kroner 70 tur retur, og middagen koster kroner 80. Da blir det 150 kroner hver gang for mat og skyss. Dersom du har matombringing fra kommunen, flytter vi bare middagen din til Tirsdagstreff den dagen, da har du allerede betalt for middag!

 

Kontakt for mer info/påmelding: Kantina v/Sissel: 76114257