Tilskudd til lag og foreninger

Gaukværøy_sommer

Bø kommune har ennå noen ufordelte kulturmidler for 2020 og vil oppfordre lag og foreninger om å søke. Tilskudd kan gå til prosjekter, arrangement og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor.

Alle lag og foreninger registrert i Brønnøysundregisteret, som driver en eller annen kulturell virksomhet i Bø kommune, kan søke.

 

Søknader med tiltak som retter seg mot barn- og unge, eller som bidrar til et helsefremmende bo- og nærmiljø blir vektlagt.

 

Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

 

Vi har ikke noe søknadsskjema. Søknaden sendes på e-post til post@boe.kommune.no eller per brev (Veaveien 50, 8475 Straumsjøen).

 

Følgende opplysninger skal være med i søknaden:

 

- Nødvendige opplysninger om organisasjonen (hvem er søker?)

- Beskrivelse av prosjektet/tiltaket (hva er målet?)

- Budsjett (som minimum kreves et kostnadsoverslag samt en beskrivelse av andre inntektskilder)

- Søknadssum

 

 

Kontaktperson: kulturkonsulent Hanne Fredheim, hanne.fredheim@boe.kommune.no