Tilskudd til lag og foreninger (kulturmidler)

Lag og foreninger i Bø

Nå nærmer fristen seg for søknad om driftsmidler! Søknadsfrist: 30. april.

Lag og foreninger kan få tilskudd til tiltak som bidrar til det gode liv i Bø og/eller som bidrar til et positivt omdømme for Bø. En må være registrert i Brønnøysundregisteret, og drive en eller annen kulturell virksomhet. Søknader med tiltak som retter seg mot barn- og unge eller som bidrar til et helsefremmede bo- og nærmiljø vil kunne få vektlagt dette i vurderingen av søknaden. Søknadsfrist: 30. april.

Tilskudd kan gå til:
- Drift av lag og foreninger som har barn og unge som aktive medlemmer. Tilskudd tildeles etter fordelingsnøkkel kr 100,- per aktiv medlem under 18 år.
- Etableringsstøtte for nye lag og foreninger. Fast sum 3000,-.
- Prosjekter, arrangementer og andre former for tiltak i regi av frivillig sektor (OBS! Midler til prosjekt kan man søke om året rundt, og vil bli vurdert fortløpende.)
- Kompetanseheving

Vi har ikke noe søknadsskjema. Søknaden sendes på e-post til post@boe.kommune.no eller per brev (Veaveien 50, 8475 Straumsjøen).

Følgende opplysninger bør være med i søknaden:

- Nødvendige opplysninger om organisasjonen – hvem er søker?
- Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – hva er målet?
- Budsjett – som minimum kreves et kostnadsoverslag samt en beskrivelse av andre inntektskilder
- Søknadssum
- Ved søknader om driftstilskudd skal medlemslister legges ved

Les mer her: https://www.boe.kommune.no/tilskudd-til-lag-og-foreninger.3…

Tips en venn Skriv ut