Sykkelkontroll på Steine skole

sykkel 2
30.04.19 - 30.06.19

Elevene på Steine skole fikk tilbud om sykkelkontroll. Da kunne de komme med sykkelen og få oblat som forteller at sykkelen deres er i god stand.

Medlemmer fra FAU på skolen, helsekoordinator, vaktmester og rektor var tilstede utenfor skolen mandag ettermiddag. Da kunne elever og foresatte komme med sykkelen sin for å få den sjekket. Det ble kontrollert at bremser, for og bak, var i orden. Videre ble påbudte reflekser og ringeklokke sjekket. Var alt i orden fikk elevene oblat fra Trygg trafikk som kunne limes på sykkelen.

Sykkelsjekken henger sammen med at skolen nå gjennomfører en  gå/sykkelaksjon for å motivere elevene til å gå eller sykle til skolen hver dag, fram til sommerferien. Dette er et ledd i at skolen er helsefremmende og vektlegger fysisk aktivitet.

Det er også laget en sykkelbane på skolens område der elevene kan øve på trafikale situasjoner under trygge forhold. Banen kan brukes både i friminutt og etter skoletid.

Vi takker alle som var med og hjalp til med sykkelsjekken.

 

Tips en venn Skriv ut