Studenter kan få 150.000 i stipend

Bildet viser personalsjef Sigbjørn Nilsen foran rådhuset i Bø.
05.08.22

Visste du at enkelte studenter kan få 50.000 kroner i stipend i året fra Bø kommune? Hvis du kjenner noen som er i målgruppa, tips dem!

Hvem kan få stipend fra Bø kommune?

- Vi kan gi stipend til yrkesgrupper det er vanskelig å rekruttere arbeidstakere til. Det kan for eksempel være sykepleiere, pedagogiske ledere i barnehager og ingeniører. Fra tid til annen trenger Bø også andre typer arbeidskraft. Er du i tvil, er det bare å spørre oss om du er aktuell.

- Hvor mye kan man få i stipend?

- 50.000 kroner per år, maksimalt 150.000 kroner. Dette vil være et betydelig bidrag for en student. I 2022-2023 et maksimalsatsen for lån hos Statens Lånekasse 64.443 kroner per semester. 25.000 kroner i stipend fra Bø gir dermed nesten 40 prosent mer å rutte med per semester.

- Hvilke vilkår gjelder for dem som får stipend?

-For det første får du to års bindingstid til Bø kommune to år etter at utdanningen er ferdig. Det er selvsagt ikke noe i veien for at den som får stipend begynner å jobbe rett etter at studiene er ferdig. Hvis ikke kommunen kan tilby heltidsjobb innen to år etter endt utdanning, faller bindingstiden bort. 

-Et annet vilkår er at de som får stipend, må forplikte seg til å jobbe for Bø kommune i feriene minimum fire uker per år, eller etter nærmere avtale med Bø kommune.

Stipendet utbetales etterskuddsvis ved utgangen av hvert semester. Fullført semester dokumenteres ved fremlegging av karakterutskrift.

- Hva om jeg vil bryte bindingstiden?

-  Da må du tilbakebetale det som gjenstår av bindingstiden. Eksempel: Har du fått 150.000 kroner i stipend, men arbeider bare ett år i Bø, må du tilbakebetale 75.000 kroner.

- Må jeg være fra Bø for å få stipend?

- Ordningen er først og fremst etablert for studenter fra Bø, men etterspørselen etter stipend varierer. Studenter fra nabokommuner er derfor også velkomne til å sende en søknad.

- Dette hørtes interessant ut. Hvem kan jeg ta kontakt med for å finne ut mer, eller sende en søknad?

-Ta kontakt med personalsjef Sigbjørn Nilsen på telefon 76 11 43 22 eller send han en e-post.

Send e-post her

Du kan lese hele reglementet her.