Stolpe/kabelsanering i Bø

Stolper Nykvåg

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke. 

Det er planlagt oppstart i Bø kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs Fv 915. (NY FV 7656)

Telefonkabler opphengt i E- verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Kart over arbeidsområdet (Nykvåg) - se under.

For mer info rmasjon ta kontakt med:

HM S ansvarlig Finn Vollen +47 95022893. Mail: finn@linjeproff.no

COO Gediminas Paulauskas + 47 40726568. Mail: Gediminas@linjeproff.no

Stolper Nykvåg

Tips en venn Skriv ut