Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2022

Sti til Losjehytta

Skal du søke spillemidler eller fornye en eksisterende søknad? Frist for å søke spillemidler er 1. november. 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2022

1. november er fristen for å søke spillemidler til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg       

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse". Kun søknader som er komplette vil bli prioitert.  Søkere som skal fornye sin søknad må huske å fornye søknaden. Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

Det ligger også informasjon hos Nordland Fylkeskommune: Spillemidler - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Kontaktperson i Bø kommune er kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen/ kine.johnsen@boe.kommune.no/ 76 11 43 32

Kontaktperson hos Nordland Fylkeskommune er Lars Nystadbakk/ larnys@nfk.no/ 75 65 26 37

Sti til Losjehytta
Bø Trimgruppe fikk i 2020 kroner 200 000 til å ruste opp stien opp Brekka og til Losjehytta. Turøypa ble veldig flott og er populær for turgåere i alle aldre.