Åpen båt, sommersesong - juni, juli og august

Sommerplasser

Fra 15 april starter utdeling av båtplasser for sommersesongen. Søknad kan sendes til post@boe.kommune.no og merkes «Båt sommer».
Åpen båt, sommersesongen – juni, juli og august. For prisliste se https://www.boe.kommune.no/priser-paa-kommunale-tjenester.293451.no.html

Kontrakt og nøkkel utleveres på rådhuset i 3 etasje, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.
Kontaktperson Kim Kvalheim, Teknisk etat.
For mer informasjon ring 48 22 47 84.Oppdatert 06. juli 2021 Agnete Ellingsen Bakeli