Sommerjobb UNG + gammel = glad sommer!

Photo by CDC on Unsplash

Bø kommune ved helse- og omsorgsavdelingen tilbyr sommerjobb til ungdom i aldersgruppen 13-17 år. Arbeidsoppgaver er samtaler, lesing, gåturer, trim, sang og musikk, sykkelturer, kjøkkenarbeid og generelt sett tilstedeværelse med beboerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by CDC on UnsplashrwmI 3yhT 6csAAAAASUVORK 5CYII=