Viktig informasjon om søknad og opptak

Kulturskolen i Bø tilbyr både individuell og gruppebasert undervisning, og fokuserer periodevis på samspill for alle elever iløpet av skoleåret. Det er dessverre lang ventetid på enkelte tilbud, spesielt slagverk og sang, det er derfor viktig at det søkes tidlig på dette. Ved spørsmål om opptak, undervisning eller andre kulturskolespørsmål, kan man henvende seg til kulturskolerektor.

De som får tilbud om elevplass ved skolestart, blir kontaktet av kulturskolen i begynnelsen av august. Resterende søkere vil bli satt opp på venteliste.  

Ved opptak gis det kun beskjed til søkere som får tildelt plass. Elever som ikke får plass blir automatisk satt opp på venteliste. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, behøver du ikke søke på nytt med mindre informasjonen på søknaden har forandret seg. Dersom du ønsker mer informasjon om din status på venteliste kan du ta kontakt med kulturskolerektor. 

For nyinnmeldte elever gis det 2 uforpliktende prøvetimer. Dersom eleven ikke ønsker å fortsette undervisningen etter dette, skal det gis beskjed til kulturskolen straks og i god tid før 3. undervisningstime. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 15. juni. Det er også mulig å sende inn søknad til kulturskolen utenom hovedopptaket, og vi vil tildele plass dersom det er ledig. 

Nytt fagsystem

Bø Kulturskole har tatt i bruk et nytt fagsystem, som kalles Speedadmin. Dette betyr at framover kommer generell kommunikasjon på sms og epost fra Kulturskolen til å komme fra dette systemet. 

I det nye systemet får foreldre mulighet til å logge seg på, for å sjekke at alle opplysninger for sin elev er riktige, og her kan man også gi beskjed om fravær, eller gi beskjeder til elevens lærer. Ta kontakt med kulturskolerektor dersom du mangler innloggingsinformasjon. 

Foran hvert nye skoleår, skal alle elever som har plass i Kulturskolen re-registrere seg. Dette er for å oppdatere elevinformasjon, og for å bekrefte at man ønsker å fortsette i faget sitt. Det er også viktig å registrert om man ønsker å slutte i faget. 

Søknadsskjema                                                                                                                 Prisliste

Bindningstid

De som blir tatt opp som elev, binder seg for minst et halvt år. Ved slutten av hvert semester plikter eleven/foresatte å melde seg ut hvis man ikke ønsker å fortsette i kulturskolen.

Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon via skjema på hjemmesiden innen fristene for opptaket: 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.  

Bytte av disiplin/flere disiplin

Det er mulig for eleven å bytte instrument dersom læreren underviser på ønsket instrument. Hvis eleven ønsker å bytte instrument og lærer, må man søke på dette og eleven vil bli prioritert ved evt. ledig plass på det nye instrumentet. 

For de som synes det er ekstra gøy å gå i kulturskolen, kan det være aktuelt å søke på flere tilbud. Det er fullt mulig å spille flere instrumenter/gå på flere tilbud i kulturskolen samtidig. Det andre tilbudet man evt. går på (evt. tredje osv.) faktureres m/ søskenmoderasjon, dvs. at man får reduksjon i prisen.

 

 

Oppdatert 23. august 2019 Hanne Terese Sjaastad