Sinnemestring

Skjer det at du i sinne kan utagere:
  • mot andre gjennom å skrike til, skjelle ut, true, krenke osv.
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.
Og er du motivert til å endre din måte å takle sinne på? 
Da kan et tilbud om sinnemestring være noe for deg.
 
Fylkesmannen i Nordland har gitt støtte til Sortland kommune for å etablere et sinnemestringstilbud. Tilbudet er åpent for personer i alle aldre som er bosatt i Vesterålen, Lofoten og Lødingen og som sliter med å mestre sitt sinne. Sinnemestringstilbudet gjennomføres av Stiftelsen Tryggere og er gratis. Her kan du lese mer om tilbudet om sinnemestring
 
Samtalene, som holdes sentralt på Sortland, er i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud. Tilbudet vil bli tilrettelagt også for de som bor langt unna Sortland. 
Terapeutene har taushetsplikt. 
 
Ønsker du mer informasjon? Klikk på lenken over eller ring terapeutene i Stiftelsen Tryggere - telefon 907 41 822.