Eiendomsskatt - Saksfremlegg 26.10.14

Forslag til vedtak:

1.      I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) § 3 d) skriver Bø kommune ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen fra 01.01.2015. 

2.      I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) § 3 a) skriver Bø kommune ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen med virkning fra 01.01.2016. 

3.      Eiendomsskattesatsen er 2 promille.

4.      Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer.

5.      Kommunestyret behandler egen sak tidlig i 2015 for å fastsette skattevedtekter, herunder bunnfradrag og oppnevne skattenemnd og over overskattenemnd. Det må også tas stilling til takseringsgrunnlag for bolig, samt fritaksbestemmelser.