Kommuneplanens arealdel rulleres

Arbeidet med rullering av Bø kommunes arealplan har pågått noen år. Vi beveger oss nå inn i sluttfasen, og ambisjonen er at planen skal endelig vedtas av kommunestyret høsten 2017. Asplan Viak er engasjert i å bistå kommunen i arbeidet.

 

Vedtatt arealplan 2006-2010 kan du lese her.

Du finner planprogrammet for den nye arealplanen her.
Opplegg og framdriftsplan for arbeidet kan du lese mer om her.

Et utkast til plankart finner du her. Dette er et arbeidsdokument, og det vil komme endringer. 
Merk at her er gjeldende reguleringsplaner lagt inn som hvite felt. Du må med andre ord finne aktuell reguleringsplan for å finne mer informasjon om disse områdene.