Renovering av Ryggedalstunnelen: Ønsker innspill fra næringsliv og pendlere

Foto: Nordland fylkeskommune, Irene R Skaue

Les mer her om orienteringsmøte 3. mai

Hvilke behov har næringsliv og pendlere når Ryggedalstunnelen skal renoveres?
Bø kommune og Nordland fylkeskommune inviterer næringsliv og pendlere til orienteringsmøte på Teams mandag 3. mai klokken 13. Her vil planene for gjennomføringen presenteres, og vi antar at næringsliv og pendlere har konkrete tilbakemeldinger om bruken av tunnelen som bør tas hensyn til i det forestående anbudet.
Påmelding sendes til lise.mangseth@boe.kommune.no.
Ryggedalstunnelen skal altså oppgraderes, med oppstart sen høst. NFK ønsker nå å orientere næringsliv og pendlere for å sikre seg alle relevante innspill om bruk av tunellen før anbudet sendes ut. Når alle detaljer om arbeidet er klar vil vi legge til rette for god informasjon til både bøfjerdinger og besøkende. Gjennomføringen av arbeidet vil bli krevende både for bilister og arbeidsfolk, og målet er å legge så godt til rette som mulig for begge parter.
Oppdatert 10. juni 2021 Lise Mangseth