Rehabilitering og asfaltering kommunale veier 2019 – Prosjekt 896

Rissjøveien

Bø kommune fortsetter sitt arbeid med å utbedre og asfaltere kommunens veier, prosjekt 896 – rehabilitering veier 2019. Det er i år valgt ut tre veier som det nå utarbeides konkurransegrunnlag for. Følgende veier er med i år:

  • Rissjøveien
  • Rådhusveien
  • Ner-Gimstad