REGISTRERING FOR COVID-19 VAKSINERING BØ KOMMUNE

Vaksinering

REGISTRERING FOR COVID-19 VAKSINERING BØ KOMMUNE

Kommunene er ansvarlige for å tilby vaksine til sine innbyggere. Hvis du er bosatt i en nabokommune, men benytter deg av fastlege i Bø, må du kontakte din bostedskommune for vaksinering.

Vaksinering skjer fortløpende i tråd med prioriteringsveilederen fra Folkehelseinstituttet. Det er nå påbegynt vaksinering med gruppe 4 som er mellom 65-74 år, samtidig vaksineres personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko (merket * i prioriteringsveileder). Vi håper å starte med prioriteringsgruppe 5 i første uken av mai.

Prioriteringsrekkefølge av risikogruppene:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

VI BER ALLE MELLOM 18-64 ÅR OM Å MELDE SEG TIL VAKSINERING HER:

Nettside: Bø Legekontor - Legetime | HelseRespons. (Skriv koronavaksine i kommentarfeltet) 

SMS: Send til 2097: BØLEGE fødselsdato, ditt navn, koronavaksine

Ber om at flest mulig benytter seg av påmelding elektronisk. Du vil etter påmeldingen få en SMS med praktisk informasjon i løpet av 1-3 dager.

 

Telefonhjelp:

For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via vaksinetelefonen. Tlf.nr. 900 41122 mandag-tirsdag-torsdag mellom 09.00-11.00

 

For andre spørsmål om vaksinering kan det sendes mail som besvares daglig på hverdager. vaksine@boe.kommune.no

 

DA DET ER KORT HOLDBARHET PÅ VAKSINEN ER DET SVÆRT VIKTIG AT ALLE FØLGER MED SMS-MELDINGER PÅ TELEFONEN. MAN KAN IKKE MELDE PÅ ANDRE ENN SEG SELV MED SITT TELEFONNUMMER. VAKSINERINGEN ER PRIMÆRT ONSDAGER OG TORSDAGER.