Gundar Jakobsen

Rådmann

Rådmann Gundar Jakobsen

Kontakt:
Tlf: 7611 4200 (sentralbord)
Mobil: 913 95 691
E-post: gundar.jakobsen@boe.kommune.no

Post/besøks-adresse: Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen