NORGES KYSTFISKARLAG AVD. BØ

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 993534080

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:

8388 RAMBERG
Stiftelsesdato:
2008-09-24
Postadresse:
c/o Stig Pedersen
8470 BØ I VESTERÅLEN