NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN BØ DEMENSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 932415364

Forretningsadresse:
c/o Hilde Roarsen
Vinjehaugen 9
8470 BØ I VESTERÅLEN
Stiftelsesdato:
2023-10-24
Frivillig organisasjon:
Nei