Oppdatert informasjon om Covid-19

Handvask

Vi har ikke iverksatt tiltak utover de nasjonale retningslinjene i Bø. Disse er gode og hensiktsmessige og det er svært viktig at vi alle følger disse. Det betyr at vi skal holde oss så mye hjemme som mulig, unngå unødvendig reising, vaske hendene og bli hjemme når vi er syke.

Smitten i Norge er langsomt økende, med spredning i noen av de store byende og enkeltutbrudd i hele landet. I Vesterålen har det vært enkeltutbrudd som har latt seg kontrollere og vi har ikke, og har heller ikke hatt ukontrollert spredning av smitte. Bø kommune har som kjent ikke hatt smitte.
Vi er på mange måter i en lignende situasjon som vi var i mars/april når pandemien startet. Forskjellen er at vi nå vet mye mer om hvordan viruset smitter, om behandling av sykdommen og hvordan utbrudd best kan håndteres. Vi har forberedt oss godt og jeg tror at vi skal klare å begrense et smitteutbrudd og behandle eventuelt syke på en god måte. Likevel er det grunn til uro.
Erfaring fra andre kommuner viser at også enkeltutbrudd med begrenset smittespredning kan få store konsekvenser både for befolkningen og tjenestene. I Alta medførte smitte av to personer i ungdomsmiljøet til at over 300 personer ble satt i karantene. Et slikt scenario i Bø kan føre til store problemer for helse- og omsorgstjenesten, som da kan få problemer med å opprettholde driften grunnet manglende personell.
Vi har ikke iverksatt tiltak utover de nasjonale retningslinjene i Bø. Disse er gode og hensiktsmessige og det er svært viktig at vi alle følger disse. Det betyr at vi skal holde oss så mye hjemme som mulig, unngå unødvendig reising, vaske hendene og bli hjemme når vi er syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside: www.fhi.no
Selv om den generelle regelen er å holde avstand på minst 1 meter, er det minst like viktig nå å unngå å «skape unødvendige nærkontakter» og være bevisst hvilke nærkontakter vi har. Nærkontakt er definert som å være innen 2m avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Regelverket er slik at dersom det oppstår smitte, så må alle nærkontakter i karantene.
Det blir jul også i år. Vi forventer at mange, både unge og gamle kommer hjem til sine nære og kjære i Bø og selvsagt er de velkommen. Dødeligheten av koronavirus er lav hos unge, som ofte er symptomfrie eller får milde symptomer, men svært høy hos risikogrupper og eldre. Vi ber derfor om at tilreisende viser respekt for konsekvensene av et smitteutbrudd i Bø kommune og er ekstra oppmerksomme for å unngå smitte og redusere antall nærkontakter.