Praktisk informasjon

Kulturskoleinformasjon

Litt praktisk info som kan være fint å vite om når man skal søke om plass, eller allerede har plass i kulturskolen!

Når og Hvor?

Bø kulturskole har kontor i 2. etasje på kommunehuset ("nyfløya"). Undervisningen foregår i Kultursalen, Straume skole, Eidet skole, Bø Ungdomsskole og den nye Rockebrakka. Når vi legger timeplan for nye elever, prøver vi så godt som det er mulig å tilby undervisning på/i nærheten av skolen de går på til vanlig, men vi kan ikke garantere dette ved inntak av elever utenom det ordinære opptaket.

Kulturskolens undervisingstid foregår etter skoletid i tidsrommet mellom 13.30 og 20.00

Timevarighet

Undervisningstid er tilpasset eleven og det undervises enten i grupper eller enkeltvis.  Timen varer i inntil 30 minutter. For de aller yngste elevene kan timen i begynnelsen være litt kortere og i noen spesielle tilfeller kan en elev få en lengre time i forhold til egen arbeidsinnsats.  

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, men har undervisning i 36 (ikke 38) uker i løpet av et skoleår. Vi har høstoppstart uken etter grunnskolen, og tar sommerferie uken før.  

Instrument og undervisningsmateriell

Vi oppmuntrer foresatte til å investere i musikkinstrumenter selv, men vi har også et begrenset lager med instrumenter for utleie. Vi ønsker at utleieinstrumentene er mest mulig tilgjengelig for nye elever i utprøvingsfasen. 

Dersom et av kulturskolens instrumenter blir påført skade, skal dette straks rapporteres til kulturskolens personale. Dersom skaden skyldes uforsvarlig behandling, kan eleven selv bli nødt til å dekke eventuelle kostnader til reparasjon. 

I første skoleår vil eleven motta lærebok / annet lærematriell kostnadsfritt. Utover dette må eleven selv dekke utgifter til lærebok. Lærebøker kjøpt til elevene av kulturskolen vil bli faktuert sammen med semesteravgiften. 

Øving

Det er nødvendig med daglig oppfølging av undervisningen hjemme. Som hovedregel kan man regne en halvtimes øving hver dag for å sikre en progresjon. Det er viktig med positiv oppmuntring fra foresatte både på gode og tunge dager, og ikke nøl med å ta kontakt med lærer for samtale med elevenes lærer ved spørsmål om øving, veiledning, lekser, progresjon osv.

Eleven plikter å møte presis og forberedt til timene med instrument og undervisningsmateriell. Undervisningstimen kan gå ut dersom dette uteblir gjentatte ganger.

Alder

Det er ingen øvre aldersgrense i kulturskolen, men barn og ungdom gis prioritet. Kulturskolen har for tiden ingen tilbud for barn under grunnskolealder. Alle barn er forskjellige og for noen er det mulig å begynne å lære et instrument tidlig. Det er vanligst derimot å begynne med et instrument i kulturskolen fra 3. til 4. klassen. 

Fravær

Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal om mulig meddeles elevens lærer på forhånd (Helst på SMS og helst innen god tid før timen). Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.

Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet eller av andre disiplinære årsaker, kan eleven utelukkes fra undervisning og elevplassen tilbys andre som står på venteliste.

Permisjon 

Det er mulig å ta permisjon i kulturskolen for opptil et år om gangen.