Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Bulistranda industiområde

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/13207/offentlig-ettersyn-forslag-til-omraadereguleringsplan-for-bulistranda-industriomraade-1-1-1-1-1/

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Tips en venn Skriv ut