Offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Eidet-Asterset

12.01.20

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/13209/offentlig-ettersyn-detaljreguleringsplan-for-gang-og-sykkelvei-eidet-asterset-1/

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Tips en venn Skriv ut