Ørret i skoleelva på Steine

Liten og uheldig

Denne lille ørreten fant vi iskoleelva i dag. Den hadde hoppet opp på isen og blitt liggende der. Dermed ble resten av skoledagen for småskoletrinnet viet til studie av ørreten.

Da ørreten i elva ble funnet, var interessen stor. Den ble hentet opp (desverre ikke i livet) og studert nøye. Dermed ble dagsorden endret slik at elle elevene på småskoletrinnet, fikk ta del i studiet. Her er det lærer Maria som bruker kniven og forklarer om rygg- og buk finner, gatthull og innvollene i fiskens kopp. Interesserte elever følger nøye med.Studie av ørret_2048x2731_1897x2470[1].jpg

Oppdatert 24. mars 2021 Hilde Klausen