Ønsker innspill om busslommer og leskur langs fylkesveiene

Bussholdeplass

Nordland fylkeskommune har bedt Bø kommune om hjelp til å koordinere innspill til behov og ønsker for busslommer og leskur langs fylkesveiene.

Kommunen skal utarbeide en prioritert liste over registrerte ønsker, med utgangspunkt i følgende forutsetninger:

  • holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer daglig (barn og voksne) bør ha leskur
  • Skoler og andre institusjoner, samt omtigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av leskur
  • Nøyaktig stedsangivelse og hvilken side av fylkesveien (markert på kart)

Bø kommune ber derfor om innspill fra innbyggerne innen 23.05.2021, slik at vi kan sammenstille og oversende dette til fylkeskommunen.

Innspill sendes til post@boe.kommune.no

Oppdatert 07. april 2021 Andreas Andersen