Myndighetsområde

Helse- og omsorgssjef Torodd Gustavsen har det overordnede administrative ansvaret for avdelingens samlete virksomhet. De tjenesteproduserende enhetene har egne administrative ledere.