Myndighetsområde

Helse- og omsorgssjef Tanja Lockert Larssen har det overordnede administrative ansvaret for avdelingens samlete virksomhet. De tjenesteproduserende enhetene har egne administrative ledere.