Møteplan 2022

                              Møtekalender: 2022

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

 

Høst 2022

 

Juni

Juli

 August

 September Oktober November Desember

Formannskap

02.06

16.06

07.07

 

01.09

29.09

 

03.11

24.11

 

Kommunestyret

16.06

 

 

  20.10 17.11 15.12

Eldreråd

14.06

 

 

27.09  

 

01.11

22.11

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

             

Kontrollutvalg

13.06

 

 

14.09   16.11  

ADM-utvalg

 

 

 

       

AMU

 

 

 

       

Valgstyret

 

 

 

       

 

Oppdatert 15. august 2022 Agnete Ellingsen Bakeli