Møteplan 2021

                               Møtekalender: 2021

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

 

Høst 2021

 

 Juni

September

 Oktober

 November

 Desember

Formannskap

 03.06

 02.09

 29.09

 

 04.11

 25.11

 

Kommunestyret

 15.06

 17.06

 24.06

 

 05.10

 11.11

 

 16.12

 

 

Eldreråd

 08.06

 

 

 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

         

Kontrollutvalg

01.06

21.09

 

29.11

 

ADM-utvalg

 

 

 

 

 

AMU

 

 

 

 

 

Valgstyret