Møteplan 2022

                              Møtekalender: 2022

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

 

Vår 2022

 

Desember 2021

Januar

 Februar

 Mars April Mai Juni

Formannskap

 

20.01

17.02

 

07.04 05.05 02.06

Kommunestyret

15.12

 

24.02

  21.04   16.06

Eldreråd

 

 

15.02

   

03.05

31.05

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

  12.01          

Kontrollutvalg

 

 

 

09.03   04.05  

ADM-utvalg

 

 

 

       

AMU

 

 

 

       

Valgstyret