Møteplan 2019

                               Møtekalender: 2019

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

Vårhalvåret 2019

.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

 

5.

7.

11.

16.

6.

Kommunestyret

 

21.

 

25.

 

13.

Bø forliksråd

 

       

       

Kontrollutvalget

           

ADM-utv

           

AMU

          27.              5.

Valgstyret

           

Oppdatert 20.12.18
Datoene er veiledende og kan bli endret.
Fsk-sekr. Grete F. Olsen

Tips en venn Skriv ut