Møteplan 2021

                               Møtekalender: 2021

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

 

Vår 2021

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

14.01

11.02

25.03

 

06.05

03.06

Kommunestyret

 

25.02

 

15.04

 

17.06

Eldreråd

 

09.02

23.03

 

 

08.06

Kontrollutvalg

 

09.02

 

 

 

01.06

ADM-utvalg

 

 

 

 

 

 

AMU

 

 

 

 

 

 

Valgstyret