Møteplan 2023

                              Møtekalender: 2023

                 (Møtedatoene er veiledende / kan endres i spesielle tilfeller)

 

Vår 2023

 

Des

Jan

 Feb

 Mars April Mai Juni

Formannskap

    16.02 23.03 20.04 25.05  

Kommunestyret

15.12

 

23.02

    04.05. 15.06

Eldrerådet

    14.02   18.04 23.05  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

             

Kontrollutvalg

 

 

22.02

      06.06

ADM-utvalg

 

 

 

       

AMU

 

 

 

       

Valgstyret