Møteinnkallinger til kommunestyret

Møteklubbe

2022

Møteinnkalling KST 15.12.22.pdf
Møteinnkalling KST 17.11.22.pdf
Møteinnkalling KST 20.10.22.pdf
Møteinnkalling KST 16.06.22.pdf
Møteinnkalling KST 21.04.22.pdf
Møteinnkalling KST 24.02.22.pdf

2021 


Møteinnkalling KST 15.12.21.pdf

Møteinnkalling KST 11.11.21.pdf


Tilleggssak:Valg av representant og vararepresentant til styret i Bøhallen SA.pdf

Møteinnkalling KST 05.10.21.pdf
Møteinnkalling KST 24.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 17.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.04.21 - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 25.02.21. - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 21.01.21 - Teams-møte.pdf

2020

Møteinnkalling KST 10.12.20.pdf

Tilleggsak KST 10.12.20 Sak 73 20 Valg av varamedlem Forliksråd.pdf

KST-møteinnkallinger


KST-møte 18.06.20.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 1 til sak 31 Hovedplan vann og avløp.pdf
Vedlegg 2 til sak 31 Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 3 til sak 31 Planprogram.pdf
Vedlegg til sak 37 Årsrapport.pdf
Vedlegg sak 38 Regnskap 2019.pdf
vedlegg til sak 39 Tertialrapport.pdf
vedlegg til sak 40 Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen.pdf
vedlegg A til sak 41 Farekartlegging.pdf
Vedelgg B til sak 41 Ros analyse.pdf
Vedlegg B2 til sak 41 Ros kart.pdf
Vedlegg C til sak 41 Beredskapsanalyse.pdf
Vedlegg E til sak 41 - Brev til potensielt sårbare abonennter.pdf

Kst-møte 07.05.20.pdf
2 tilleggssaker til Kst-møte.pdf
Plan for fysiksk aktivitet og naturopplevelser 2020 - 2023.pdf

Formannskapets innstilling til kst.pdf

Kst-møte 06.04.20.pdf

Kst-møte 27.02.20.pdf

Formannskapets innstillinger.pdf

- Vedlegg til F-sak 12-20.pdf og (K-sak 3/20)
- Vedlegg til F-sak 13-20.pdf og (K-sak 4/20)
- Vedlegg til F-sak 14-20.pdf og (K-sak 5/20)
- Uttalelse fra Bø Eldreråd.pdf til (K-sak 11/20)

2019

Kst-møte 12.12.19.pdf
Vedlegg:

- Økonomiplan 2020 - 2023.pdf
- Regulativet 2020.pdf
- Formannskapets innstilling.pdf
 

Kst- møte 07.11.19.pdf
 

Kst-møte 10.10.19.pdf
 

Kst-møte 13.06.19.pdf
Vedlegg:
- Regnskap 2018.pdf
- Årsrapport 2018.pdf
- Reisemålstrategi for Vesterålen.pdf


Møteinnkalling Kst 25.04.19.pdf
Vedlegg:
Planprogram.pdf
Innstilling til Kst fra FSK-møte 11.04.19.pdf

Mulig tilleggssak: 
Søknad om næringsstøtte - Litløy Fyr 2019.pdf


Kst-møte 21.02.2019.pdf
Vedlegg:
Forvaltnigsrevisjon.pdf

 

 

2018

Kst-møte 10.12.18.pdf
Vedlegg:
Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019.pdf
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for Bø kommune.pdf
Gebyrregulativ 2019 for Bø kommune.pdf
Mulig tilleggssak til kst-møtet 10.12.18.pdf

Kommunestyremøte 01.11.18, kl. 09.00.pdf

Kst-møte 14.06.18.pdf
Vedlegg:

- Kommunale bygg - Vedlikeholdsplan 2019-2023.pdf
- Vedlegg til sak om skjenkebevillng, skisse med farge.pdf
-
Årsrapport 2017.pdf
- Regnskap 2017.pdf
- Formannskapets innstillinger i saker til kst-møtet.pdf
- Ordfører melder om mulig tilleggssak som har vært behandlet i 2 formannskapsmøter:
-Fra Fsk-møte 12.04.18.pdf
-Fra Fsk-møte 07.06.18.pdf

Kst-møte 26.04.18.pdf
Vedlegg til sak 18/18:

Standard abonementsvilkår for vann og avløp.pdf

Kst-møte 22.02.18 (2).pdf