Møteinnkallinger til kommunestyret

Møteklubbe

2022
Møteinnkalling KST 17.11.22.pdf
Møteinnkalling KST 20.10.2022.PDF
Møteinnkalling KST 16.06.22.pdf
Møteinnkalling KST 21.04.22.pdf
Møteinnkalling KST 24.02.22.pdf

2021 


Møteinnkalling KST 15.12.21.pdf

Møteinnkalling KST 11.11.21.pdf


Tilleggssak:Valg av representant og vararepresentant til styret i Bøhallen SA.pdf

Møteinnkalling KST 05.10.21.pdf
Møteinnkalling KST 24.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 17.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.06.21.pdf
Møteinnkalling KST 15.04.21 - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 25.02.21. - Teams-møte.pdf

Møteinnkalling KST 21.01.21 - Teams-møte.pdf

2020

Møteinnkalling KST 10.12.20.pdf

Tilleggsak KST 10.12.20 Sak 73 20 Valg av varamedlem Forliksråd.pdf

KST-møteinnkallinger


KST-møte 18.06.20.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 1 til sak 31 Hovedplan vann og avløp.pdf
Vedlegg 2 til sak 31 Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 3 til sak 31 Planprogram.pdf
Vedlegg til sak 37 Årsrapport.pdf
Vedlegg sak 38 Regnskap 2019.pdf
vedlegg til sak 39 Tertialrapport.pdf
vedlegg til sak 40 Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen.pdf
vedlegg A til sak 41 Farekartlegging.pdf
Vedelgg B til sak 41 Ros analyse.pdf
Vedlegg B2 til sak 41 Ros kart.pdf
Vedlegg C til sak 41 Beredskapsanalyse.pdf
Vedlegg E til sak 41 - Brev til potensielt sårbare abonennter.pdf

Kst-møte 07.05.20.pdf
2 tilleggssaker til Kst-møte.pdf
Plan for fysiksk aktivitet og naturopplevelser 2020 - 2023.pdf

Formannskapets innstilling til kst.pdf

Kst-møte 06.04.20.pdf

Kst-møte 27.02.20.pdf

Formannskapets innstillinger.pdf

- Vedlegg til F-sak 12-20.pdf og (K-sak 3/20)
- Vedlegg til F-sak 13-20.pdf og (K-sak 4/20)
- Vedlegg til F-sak 14-20.pdf og (K-sak 5/20)
- Uttalelse fra Bø Eldreråd.pdf til (K-sak 11/20)

2019

Kst-møte 12.12.19.pdf
Vedlegg:

- Økonomiplan 2020 - 2023.pdf
- Regulativet 2020.pdf
- Formannskapets innstilling.pdf
 

Kst- møte 07.11.19.pdf
 

Kst-møte 10.10.19.pdf
 

Kst-møte 13.06.19.pdf
Vedlegg:
- Regnskap 2018.pdf
- Årsrapport 2018.pdf
- Reisemålstrategi for Vesterålen.pdf


Møteinnkalling Kst 25.04.19.pdf
Vedlegg:
Planprogram.pdf
Innstilling til Kst fra FSK-møte 11.04.19.pdf

Mulig tilleggssak: 
Søknad om næringsstøtte - Litløy Fyr 2019.pdf


Kst-møte 21.02.2019.pdf
Vedlegg:
Forvaltnigsrevisjon.pdf

 

 

2018

Kst-møte 10.12.18.pdf
Vedlegg:
Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019.pdf
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for Bø kommune.pdf
Gebyrregulativ 2019 for Bø kommune.pdf
Mulig tilleggssak til kst-møtet 10.12.18.pdf

Kommunestyremøte 01.11.18, kl. 09.00.pdf

Kst-møte 14.06.18.pdf
Vedlegg:

- Kommunale bygg - Vedlikeholdsplan 2019-2023.pdf
- Vedlegg til sak om skjenkebevillng, skisse med farge.pdf
-
Årsrapport 2017.pdf
- Regnskap 2017.pdf
- Formannskapets innstillinger i saker til kst-møtet.pdf
- Ordfører melder om mulig tilleggssak som har vært behandlet i 2 formannskapsmøter:
-Fra Fsk-møte 12.04.18.pdf
-Fra Fsk-møte 07.06.18.pdf

Kst-møte 26.04.18.pdf
Vedlegg til sak 18/18:

Standard abonementsvilkår for vann og avløp.pdf

Kst-møte 22.02.18 (2).pdf

 

 

Oppdatert 09. november 2022 Agnete Ellingsen Bakeli