Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. Kommunen har plikt til å beskytte innbyggerne for miljøfaktorer som kan skade helsen vår. Forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i Folkehelseloven forteller hvordan oppgavene skal utføres.

Miljørettet helsevern handler om å se til at enkelte virksomheter drives på en helsemessig forsvarlig måte. Arbeidet handler også om å bidra til et forsvarlig inneklima, forhindre legionella og skadedyr og sikre et trygt drikkevann.

Bø kommune har i samarbeid med de andre Vesterålskommunene tilsatt en miljøingeniør som skal hjelpe oss med dette. Stig Rasmussen er tilsatt i Sortland kommune, og skal i samarbeid med kommuneoverlegene i Vesterålen jobbe med rådgiving, tilsyn og saksbehandling. Kommuneoverlegen er ansvarlig for fagfeltet i egen kommune. Eventuelle vedtak i Bø fattes av kommuneoverlege Anders Svensson, eller av kommunestyret i Bø.

Vær oppmeksom på at skoler, barnehager og tatovering- og hulltakingsvirksomheter må godkjennes av kommunen. Frisør- og hudpleievirksomheter, solarium, badeanlegg/boblebad, campingplasser, asylmottak, hospits, undervisnings- og forsamlingslokaler og kjøletårn/luftskrubbere har meldeplikt til kommunen.  

Ytterligere informasjon om miljørettet helsevern og meldeskjema finner du her: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/folkehelse/miljorettet-helsevern/

Kommuneoverlege Anders Svensson og miljøingeniør Stig Rasmussen er tilgjengelig for råd og mer informajon ved behov.

Send gjerne henvendelse på e-post: anders.svensson@boe.kommune eller stig.rasmussen@sortland.kommune.no.