Markering av FN-dagen på Steine skole

sos basar 2021

FN-dagen ble som vanlig markert på Steine skole med basar. Elevene underholdt med flott sang og BlimE - dans. Det var salg av boller som elevene på alle trinn hadde bakt samt kaker som foreldrene stod for. Det var også "lekeloppis" der elevene hadde gitt egen leker som kunne selges. Inntekten fra basaren (10600 kr) gikk til TV-aksjonen og SOS-barnebyer.