Mangfold og fellesskap - Steine skole

Mangfold 2

Mangfold og felleskap på timeplanen - det ble ei flott utstilling som alle som går forbi skolen kan glede seg over.

Mangfold 2[1].jpg