Ledergruppen

Ledergruppen

Rådmannsavdelingen
Rådmann Gundar Jakobsen

Tlf. 913 95 691
E-post: gundar.jakobsen@boe.kommune.no

Skole og barnehage-etaten
Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen

Tlf.: 76 11 43 18
E-post: hans.kristian.pettersen@boe.kommune.no

Helse- og omsorgs-etaten
Helse- og omsorgssjef Kurt Dahl

Tlf : 76 11 42 99
E-post: kurt.dahl@boe.kommune.no

Økonomiavdelingen
Økonomisjef Frode Josefsen

Tlf : 76 11 43 08
E-post: frode.josefsen@boe.kommune.no

Kultur- og næringsetaten
Kultur- og næringssjef Kine Johnsen

Tlf : 76 11 43 32
E-post : kine.johnsen@boe.kommune.no

Teknisk etat
Teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen

Tlf : 76 11 43 37 / 971 73 597
E-post: andreas.andersen@boe.kommune.no

 

Oppdatert 27. mai 2021 Agnete Ellingsen Bakeli