Kultur og næringsetaten: 

Kultur- og næringssjef

Kine Anette Johnsen 

Tlf: 76114332

E-post: kine.johnsen@boe.kommune.no

Prosjektleder Reginedagan

Elrid Pedersen 

Tlf: 971 04 059

E-post: elrid.pedersen@boe.kommune.no

Kulturkonsulent

Hanne Fredheim

Tlf: 76114334

E-post: hanne.fredheim@boe.kommune.no

Kulturskolerektor

Hanne Therese Sjaastad

Tlf. 76114333

E-post: hanne.sjaastad@boe.kommune.no

Ungdomsleder

Ivan Andreassen

Tlf: 76114330 / 918 88 921

E-post:ivan.andreassen@boe.kommune.no

Biblioteksjef/Leder frivilligsentralen

Astrid Andreassen

Tlf: 76135397 

E-post: astrid.andreassen@boe.kommune.no

Næringskonsulent

Lise Mangseth

Tlf: 76114324 / 48036136

E-post: lise.mangseth@boe.kommune.no

Landbruksrådgiver

Ulla Henriette Thoresen

Tlf: 76114362

E-post: ulla.thoresen@boe.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Brita Almestad

Tlf: 76114335

 E-post:brita.almestad@boe.kommune.no