Kommunestyret 2012 - 2015

Her er en oversikt over faste medlemmer, varaer og representanter for eldrerådet,

Faste medlemmer: 2012-2015

Valgt Parti E-post Telefon
Sture Pedersen, ordfører H/AP sture-pe@runbox.no 907 44 959
Tom Tobiassen H/AP tom.tobiassen@vkbb.no 915 14 187
Sunniva Dahl H/AP sunnivadahl@vkbb.no 901 56 910
Arne Fredrik Andersen H/AP arne.andersen@vkbb.no 476 13 741
Fred Oluf Hanssen H/AP fred.hansen@vkbb.no 90635731
Kjell Richardsen H/AP kjell.richardsen@vkbb.no 97422674
Harry E. Hanssen H/AP harry.hanssen@vkbb.no 91188429
Steinar Lihaug H/AP steiliha@online.no 91102758
Ivan Andreassen H/AP ivana2@online.no 91888921
Geir Viggo Pedersen H/AP post@botaxi.no 90909082
Frode Pettersen H/AP frode.pettersen@vkbb.no 99704032
Hilde Nilsen H/AP hilde-nilsen@live.no 41371714
Viggo Willassen FRP viggo.willassen@vkbb.no 91362710
Atle Olsen FRP atle.olsen@vkbb.no 95237401
Svein Helge Martinussen V svein.martinussen@vkbb.no 47015942
Brith-Unni Willumsen V brith.unni.willumsen@boe.kommuene.no 99628862
Anne Ma Vik SV anne.vik@nfk.no 95243784
Tor Andersen SP tor.andersen@boe.kommune.no 91591622
Svein A. Tobiassen SP svein.tobiassen@yahoo.no 97065342

Vara for H/AP:

 1. ​Synnøve Solsem Olsen
 2. Anne-Lise Johnsen Kvalmo
 3. Gunbjørg Tobiassen
 4. Bente Lockert
 5. Ben Tommy Eriksen
 6. Aina P. Andreassen
 7. Gunnar H. Johnsen
 8. Roy Arne Ingebrigtsen
 9. Lillian Iren Hansen
 10. Marius Holst
 11. Anette Johnsen
 12. Oddmar Nyseth
 13. Anneli Raaen

Vara for FRP: 

 1. Asbjørn Jensen
 2. Kenneth Olsen
 3. Carina Skagtun
 4. Kenneth Paulsen
 5. Jack-Roger Lihaug

Vara for Venstre:

 1. Liss Evy Nikolaisen
 2. Tore Klausen
 3. Torfinn Rabben Johnsen
 4. Anne Birtt Vifladt
 5. Solveig Petra Pettersen

Vara for SV: 

 1. Rolf Hugo Eriksen
 2. Gøril Ingeborg Karlsen
 3. Hege K. Bruun
 4. Torgeir Thorsen

Vara for SP: 

 1. Viggo Johnsen
 2. Susanne Olsen
 3. Guttorm Veabø
 4. Berit Hansen
 5. Marit J. Pedersen

Representanter fra Eldrerådet

 1. Einar F. Johnsen
 2. Fredrik Schreier