Informasjonsplikt


  • Enhver som ber om det har rett til informasjon om hva slags behandling kommunen som behandlingsansvarlig foretar når det gjelder personopplysninger. Se videre personopplysningslovens §18.

  • Kommunen har en aktiv informasjonsplikt i forhold til den det innsamles personopplysninger om (den registrerte ). Se videre personopplysningslovens §19


Oppdatert 02. juli 2014 Anne-Lise Wiik Robertsen