IT-vennlig kommune

tech-meeting-flatlay_4460x4460_4460x2635

«Det er utrolig spennende det de nå gjør i Bø i  forhold til IT-næringen. IT-næringen kan med stor fordel etablere seg i distriktene, det kan gi unike muligheter både for bedriftene og for lokalsamfunnene» Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge.

Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Bø kommune skal være Nord-Norges ledende IT-kommune og satser sterkt på å tiltrekke seg gründere og IT-bedrifter. Vi skal være innovative, og kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til bedriftsetableringer gjennom en rekke tiltak. Målet er å bli Nord-Norges Silicone Valley.

IT-miljøet har sakte men sikkert bygget seg opp siden 2014. På få år er det etablert nesten 40 nye IT-arbeidsplasser. Det kan virke oppsiktsvekkende for en kommune som Bø, men det er egentlig ikke overraskende. Bø har både lavere arbeidsgiveravgift og lavere kostnader knyttet til kontor og bolig sammenlignet med mer sentrale strøk. I tillegg har kommunen godt utbygd brebånd.

I de siste årene har både utflyttede Bøfjerdinger og idehavere kommet til kommunen for å realisere IT-drømmen. Det har bidratt til ny form for kunnskap og kompetanse som vi vil dele med deg. Det er enklere å nå beslutningstakere og komme i kontakt med andre bedrifter i mindre kommuner.

I havgapet planlegges det også et IT-bygg med fokus på å samlokalisere IT-miljøet. Her kan gründere og IT-bedrifter ta kontakt med kommunen for forespørsler om fremtidig kontorplass.

 

Gjerne ta kontakt for en uforepliktende samtale om IT-mulighetene i Bø:

  Sture Pedersen nært bilde.png                                                                    Preben Profilbilde

Sture Pedersen                                                     Preben Woll Bostad
Ordfører                                                     Næringskonsulent
sture.pedersen@boe.kommune.no                                                     preben.woll@boe.kommune.no
Tlf: 90 74 49 59                                                     Tlf: 45 00 29 83

 

 

                                                                                                               

 

Oppdatert 21. mai 2019 Preben Woll Bostad