Informasjon om skoler og barnehager

Informajon om skoler og barnehager

Staten har gitt retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas. Foresatte og elever får direkte informasjon om smittevernregler og rutiner på den enkelte enhet.  Spørsmål om egne barn skal rettes til kontaktlærer eller rektor/styrer. 

Råd om korona til foreldre, barn og unge

Helsenorge har noen gode nettsider med råd til foreldre. Her kan du få informasjon om lek og hvordan mestre hverdagen, hvordan snakke med barna om korona og hvordan ta vare på barn og unges psykiske helse: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Oppdatert 27. mai 2021 Hanne Fredheim