Informasjon om saksbehandlingstider ved Teknisk etat

Hus

Teknisk etat må dessverre informere om at saksbehandlingstiden for byggesøknader og eiendomsfradelinger må påregnes å være mye lengre enn normalt. Avhengig av type søknad kan det ta 2-3 måneder før vi får gitt endelig svar. Lengst tid tar de sakene som krever høring og politisk behandling.

Det er flere årsaker til dette:

Bemanningen på etaten har vært redusert siden i høst, og det har vist seg å være veldig utfordrende å få tak i en erstatter til denne ingeniørstillingen. Vi har forsøkt å omorganisere for å bedre ta i bruk interne ressurser, og venter i disse dager svar på et jobbtilbud som vi håper blir positivt.

I månedsskiftet mai/juni blir dessverre bemanningen ytterligere redusert når vår plan- og byggesaksbehandler går over til det private næringsliv. I denne stillingen har vi gledelig nok fått ansatt en nyutdannet som skal starte hos oss i begynnelsen av august, men i perioden juni-august har vi da kun en innleid byggesaksbehandler et par dager i uken, og kapasiteten vil være meget begrenset.

Aktiviteten i bygda har også tatt seg betydelig opp det siste året/halvannet, både med plan-, bygge- og eiendomssaker, samtidig med at kommunen har flere prosjekter på gang. Dette er selvfølgelig fantastisk for kommunen og kjempespennende for oss alle, men vi har rett og slett ikke vært dimensjonert for å kunne håndtere denne enorme pågangen.

Vi har heldigvis fått ansatt en landmåler/prosjektleder i midlertidig stilling for å hjelpe oss å ta unna etterslepet og foreta oppmålinger av eiendommer nå i sommer/høst. Han har allerede begynt og er nå på opplæring.

 

Vi må bare beklage overfor de som ikke har fått svar på sine søknader, samt til de som ikke har fått den veiledningen og tilbakemeldingene som de burde ha fått, og normalt skulle ha fått. Vi ber om forståelse for situasjonen vi er i, og håper at vi i løpet av høsten kommer oss tilbake til der vi skal være.

 

Med vennlig hilsen
Andreas Nakkling Andersen
Teknisk sjef