Informasjon om forhåndsstemmegiving ved den lokale folkeavstemminga

Stemmeseddel

Valgstyret har bestemt at det skal være adgang til å avgi forhåndsstemme også til den lokale folkeavstemminga. Opplegg for forhåndsstemmegiving i folkeavstemminga er prinsipielt det samme som i kommunestyre- og fylkestingsvalget.

  • Man kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis man har forhåndsstemt. Man kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.
  • Tidligstemmegivning: Man kan stemme fra 1. juli 2015 dersom man ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august må man da henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Man trenger ikke valgkort, men må ha med legitimasjon.
  • Ordinær forhåndsstemmegivning: Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Man kan forhåndsstemme fram til og med 11. september. Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor man kan forhåndsstemme, og informerer om dette. Man kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

 

Særlig om forhåndsstemming i annen kommune:

Hvis man forhåndsstemmer i en annen kommune enn Bø, må man i utgangspunktet selv ta utskrift av stemmeseddelen.

Vi vil imidlertid godta at velger skriver på et blankt ark så lenge det framgår tydelig på arket at det gjelder folkeavstemmingen i Bø. Det må også framgå om velgeren stemmer «ja», «nei» eller «blank stemme» på spørsmålet om «Skal Bø slå seg sammen med andre kommuner.»

Valgfunksjonæren skal på vanlig måte stemple stemmesedlene; en for kommunestyrevalget, en for fylkestingsvalget og en for folkeavstemminga. Alle stemmesedlene (også stemmeseddelen til folkeavstemminga) legges så ned i samme stemmeseddelkonvolutt.

Man må dermed avgi forhåndsstemme til folkeavstemminga samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget; man kan ikke stemme to ganger.

Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet legges så i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen sendes på vanlig måte til Bø kommune for opptelling.

Forhåndsstemmegiving i annen kommune, forutsetter bruk av valgkort. Siden 16- og 17-åringene ikke har valgkort, har valgstyret bestemt at det ikke gis anledning til forhåndsstemmegiving i annen kommune for 16- og 17-åringene.