Informasjon fra NAV

Nav

NAVkontoret i Bø ligger i Bøheimenbygget. Kontoret er derfor stengt for besøkende fra 16. mars som et forebyggende tiltak for å hindre smitte ved institusjonen. 

Alle som trenger å komme i kontakt med NAV kan henvende seg digitalt via www.nav.no

Henvendelser kan også sendes på mail til: nav.bo.nordland@nav.no

De som ikke har mulighet til å ta kontakt via nav.no eller på e-post kan ringe til NAV leder Gro Henriksen på telefon 401 022 49 på hverdager mellom 08.00 – 15.30.

Økonomisk sosialhjelp

De som trenger å søke om økonomisk sosialhjelp kan finne skjemaet her: Nav skjema sosialstøtte.pdf

Husk at for at NAV skal kunne vurdere din søknad må dokumentasjon på inntekter og utgifter legger ved søknaden. Oppgi kontonummer, telefonnummer og epost på søknad.

Dokumentasjon må legges ved:

Inntekter:

 • Kontoutskrift for de tre siste måneder
 • Lønnslipp de tre siste måneder
 • Barnetrygd
 • Barnebidrag
 • Bostøtte
 • Selvangivelse for 2019 når denne er klar

Utgifter:

 • Husleiekontrakt
 • Huslån
 • Strømregning
 • Internett
 • Forsikring
 • Barnehage/SFO
 • Annet

All dokumentasjon som skal ligge vedlagt søknad om sosialhjelp leveres sammen med søknaden i postkassen som står på veggen utenfor Kommunehuset. Du kan også sende den inn pr. post til: NAV Bø, Bøheimen 2, 8475 Straumsjøen

Lurer du på noe? Skriv til oss på www.nav.no og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig

Vi har for tiden inntil tre ukers saksbehandlingstid. 

Hilsen 

Gro Henriksen

NAV leder