Informasjon fra helsestasjonen

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, reduserer helsestasjonen aktiviteten fra fredag 13. mars, og begrenser driften til det absolutt nødvendige.

 

I hovedsak er det kun dette som skjer på helsestasjonen inntil videre:

  • Hjemmebesøk etter fødsel: Foreldre med nyfødte barn må møte på helsestasjonen i stedet for at jordmor/helsesykepleier kommer hjem til dem.
  • Seksukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier
  • Vaksinering av barn opp til 15 måneder. Vi følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet.
  • Oppfølging av barn, unge og familie med særskilte behov.
  • Svangerskapskontroller følges per i dag som vanlig

Har du behov for råd/veiledning ring helsestasjonen for å komme i kontakt med helsesykepleier eller jordmor.

På grunn av koronaviruset og av hensyn til andre brukere, ønsker vi at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke kommer til helsestasjonen men heller tar kontakt på telefon (se under).

Helsestasjonen forsøker å begrense antall besøkende, og oppfordrer derfor kun nødvendig følge til barn som har time.   
Døra inn til helsestasjonen vil holdes stengt, og vi ber derfor at venterommet til legekontoret benyttes.

Vi har skjerpet desinfeksjonregime på hvert kontor.  
I tiden som kommer vil vi også be alle våre besøkende om å bruke hånddesinfeksjon idet de kommer til helsestasjonen. 

Av hensyn til smitte vil vi ikke håndhilse på våre brukere, men vi håper likevel at alle som kommer til oss vil oppleve å bli møtt på en god måte!

På grunn av viruset kan vi dessverre også ha noe redusert kapasitet hos oss, og det kan være aktuelt med omdisponering av ansatte på kort varsel. Dette vil da føre til endring og eventuelt avbestilling av avtaler.

Helsesykepleier og jordmortjenesten tilbyr ikke testing for koronavirus. 

For kontakt med helsestasjonen:
Tlf:      76 11 42 00 (Sentralbord) 
           76 11 42 43 (Gunnhild)
           76 11 42 44 (Linn) 


For mer informasjon, se
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/