Informasjon fra helsestasjonen

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, gjenopprettes tilnærmet normal aktivitet på helsestasjonen fra mandag 27.april.

Det samme gjelder skolehelsetjeneste for 1.- 4.trinn.

Tilbud på helsestasjonen:

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen
 • Barnekonsultasjonene gjenopprettes etter ordinært helsestasjonsprogram
 • Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner
 • Svangerskapskonsultasjoner følges som vanlig

Tilbud i skolehelsetjenesten:

 • Vaksinering + måling og veiing av 2.klasse
 • Ukentlig kontortid på barneskoler
 • Avslutningssamtale med 10.klasse på telefon/skype
 • Skolestartundersøkelse 

Barn, unge og familie med særskilte behov vil få tilbud om oppfølging/veiledning over telefon eller ved avtalt oppmøte på helsestasjonen eller i skolen.

På grunn av nødvendige smitteverntiltak vil det likevel bli en del forandringer/tilrettelegginger:

 • Besøkende til helsestasjonen må benytte legekontorets venterom
 • Besøkende til helsestasjonen/skolehelsetjenesten som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke, skal ikke møte, men ta kontakt pr. telefon for avbestilling av time/ny time.
 • Antall besøkende på venterom og helsestasjon begrenses ved:
  • Barn følges til helsestasjonen med kun nødvendig følge (én forelder/voksen.
  • Søsken bør ikke være med
  • Gravide møter helst uten følge

Vi har skjerpet desinfeksjonregime på hvert kontor og ber derfor alle våre besøkende om å bruke hånddesinfeksjon idet de kommer til helsestasjonen. 

På grunn av viruset kan vi dessverre også ha noe redusert kapasitet hos oss, og det kan være aktuelt med omdisponering av ansatte på kort varsel. Dette vil da føre til endring og eventuelt avbestilling av avtaler.

For kontakt med helsestasjonen:

Gunnhild Paulsen: 76 11 42 43 / gunnhild.paulsen@boe.kommune.no

Linn With:  76 11 42 44 / linn.with@boe.kommune.no

Ønsker du å sende SMS?  91516888 (Gunnhild)

For mer informasjon se også www.helsedirektoratet.no