Skolerute for skoleåret 2018/2019

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lover og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

Det er delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland fylkeskommune.

Måned

 

Skoledager

August

Skolestart tirsdag 21. august

  9

September

 

 20

Oktober

Høstferie 10-12.oktober

 20

November

Elevfri 16.november

 21

Desember

Siste skoledag 20.desember

 14

Januar

Første skoledag 3.januar

 21

Februar

 

 20

Mars

Vinterferie uke 10: 4- t.o.m.8 mars

 16

April

Påskeferie 15-t.o.m.23 april

 15

Mai

Elevfri 31.mai

 19

Juni

Pinse 8-10 juni.

Siste skoledag mandag 24.juni

 15

Sum

 

190

Tips en venn Skriv ut