SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2016/2017

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.
- 2 dager før skolestart
- 05. og 06. oktober
- Ytterligere 2 dager i løpet av skoleåret

For skoleåret 2016/2017 ble det delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland Fylkeskommune.
 

MÅNED

 

SKOLEDAGER

 August

Skolestart mandag 22. august.

8

September

 

22

Oktober

Høstferie 5.-7.oktober

18

November

Elevfri 18. november

21

Desember

Siste skoledag før jul 21. desember.

15

Januar

Skolestart 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 9: 27.-28. februar 

18

Mars

Vinterferie uke 9: 1.-3. mars

20

April

Påskeferie 10. tom. 18. april

13

Mai

Elevfri 1. mai + Kr.h.fartsdag
25.+26. mai

19

Juni

Elevfri 5.juni = Andre pinsedag.
Siste skoledag før ferien 22. juni.

15

 

SUM

190

Gundar Jakobsen                                                               Hans K. Pettersen
Rådmann                                                                            Skole- og barnehagesjef
2016-05-25 Torill Berdal Robertsen
Tips en venn Skriv ut