Fra møtet i Formannskapet den 13.02.2014

Skolerute for 2014/2015

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.
Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.
 

Eventuell elevfri som kompensasjon for obligatorisk oppmøte på ettermiddag/kveld skal avvikles 2. januar!

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

  • 2 dager før skolestart

  • 08. og 09. oktober

  • Ytterligere 2 dager i løpet av skoleåret

 

MÅNED

 

SKOLEDAGER

 August

Skolestart onsdag 20. august.

 8

September

 

22

Oktober

Høstferie for elevene 8. 9. og 10.oktober

20

November

Fri for elevene fredag 21. november

19

Desember

Siste skoledag før jul fredag 19. desember.

15

Januar

Første skoledag etter fredag 2. januar

21

Februar

Vinterferie f.o.m. 23. februar - t.o.m. 27. februar

15

Mars

Siste skoledag før påske fredag 27. mars

20

April

Første skoledag etter påske tirsdag 7. april.

18

Mai

Fri for elevene fredag 15. mai

17

Juni

Siste skoledag før ferien fredag 19. juni.

15

 

SUM

190

 
Tips en venn Skriv ut