Gnr. 14 - Bø

Bø prestegård midt i bildet ca. 1975 Bilde utlånt av Harald Larsen

Navnet er skrive Biaar kirkia (dvs. Bjár) i et diplom fra 1381, Bøø i Aslak Bolts jordebok i 1440, Bø og Bøø i 1567 og Bøe i 1723. Oluf Rygh sier i Norske Gaardnavne: ”Bær m., Gen Bjár, se Borge gnr. 40. Efter denne Gaard, der nu ligesom før er Kirkested, har Herredet og Sognet sit Navn.”

I Norsk stadnamnleksikon (1976) skriver Jørn Sandnes om det utbreidde gårdsnavnet Bø:

”bø og by m, gno. bær m og býr m 'gard', avleidd av rota i verbet búa 'bu', eldre 'dyrke'. (…) Det usms. gardsnamnet Bø, By, 'bustaden, garden', hører mange stader til det aller eldste laget i busetnaden. Storparten av desse usms. gardsnamna er nok frå før vikingtida, ofte frå eldre jarnalder. Mange ligg sentralt i bygda og har seinare vorte kyrkjestader.”

I Bøfj. -82 skriver Finn Myrvang: ” Bø er ein gamal sentralgard i bygda (sjølve namnet kjem av å bu). Den eldste forma av namnet er Biaar kirkia (Bjár kirkja) frå 1381: Bjár = boejar kjem av nørrønt boer, gard. Vi skal ellers merke oss at det heiter Bø også om garden. Skrivemåten Bø i Vesterålen må vere eldgamal, til skilnad frå Sortlandsbø og Andbø. Og at garden vår ligg i det opphavlege Vestrålen, ser vi av namnet Vesterålsfjorden: Denne går inn mellom Bø-landet og Hadseløya.” (Se også Bøfj. -99, s. 6-11.).

Samisk dialektform av navnet Bievā, normalisert Bievāt.

Arve Elvik

Bø[1].jpg
Bø kirke.jpg

Tips en venn Skriv ut