Gnr. 15 - Mårsund

Mårsund med Hadseløya i bakgrunnen ca. 1952 Originalbildet er lånt av Tordis Jakobsen.

Navnet er skrevet Murasund i 1440, Morsund i 1530, 1567 og i 1610, Mossundt i 1611, Morsūnd, Masundt og Morsundt i 1613, Morsund og Mordsund i 1613-15, og Maarsund i 1723.

Forma fra 1440 hos Aslak Bolt har fått mange til å stusse, Oluf Rygh mener at dette kan være feilskriving for *Maura. Sophus Bugge antar at ”Mårsund kan komme af en gammel Form Morasund, jfr. I nyere islandsk morar (af fiskum), det vrimler af Fisk. Dette mora er visstnok sideform til det i norske bygdemålbrugte maura, vrimle, som i andre betydninger har sideform mora og mura.”

I Bøfj. -82 behandler Finn Myrvang dette navnet grundig. Han viser til liknende navn på Sunnmøre og i Hordaland:

”Gardsnamnet vårt er i 1614 skrive både Morsund og Mordsund. Morfjorden i Hadsel, der førsteleddet er uttalt mårr- liksom hos oss, er hos Aslak Bolt (ca. 1440) skrive i Mordandfyrde. Dess rarare er det då at Morfjorden på samisk heiter Mura-fier’da: Kan Murasunde hos Aslak Bolt beintfram vere ei samisk form av Mårsund? I så fall kunne forma Mura- peike heilt att til urnordisk, og skrivemåten Mor- vil då vere meir korrekt enn Mår- .”

Myrvang konkluderer med at Sophus Bugges forklaring vel er mest å feste lit til, og sundet der det ”mora” – dvs. vrimler av fisk – godt kan høve på plassen.

Arve Elvik

Mårsund[1].jpg

Tips en venn Skriv ut